top of page

Gizlilik Politikası

www.neumesstudio.com web sitesinin tüm hakları Neumes Studio Müzik Üretim Organizasyon Ses ve Işık E-Ticaret İç ve Dış Tic. Limited Şirketine aittir. www.neumesstudio.com  web sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamak için çabalıyoruz.

 

Kişisel bilgilerinizin gizlilik ve güvenliğine dair politikamız aşağıda açıklanarak bilginize sunulmuştur.

Kullanıcılarımız tarafından elektronik ortam aracılığıyla tarafımıza iletilen kişisel bilgiler işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam ile ilgili hukuki düzenlemeler haricinde, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verileriniz izinsiz olarak 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır. Yalnızca dil tercihleriniz için kullanıcı arayüzü iyileştirme çerezleri kullanıyoruz.

Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

Tarafımızla paylaşılan kullanıcı bilgileri ihtiyaç duyulması halinde kullanıcılarımızla iletişime geçmek amacıyla kullanılabilir. Buna ek olarak, kullanıcılarımızın kimliklerini yayınlamamak kaydıyla, çeşitli istatistiksel veriler elde etmek, değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya

pazar araştırmaları yapmak amacıyla da kullanılabilir.

www.neumesstudio.com üzerinden satın alım gerçekleştirilen tüm ödemeleriniz PayTR güvencesi tarafından sağlanır. Ödeme yapılabilmesi için sizden bazı kişisel bilgiler istenebilir. Bize doğrudan sağladığınız verileri, zaman damgası satış ve temini ile bunlara dair fatura düzenlenmesi ve satış sonrası hizmetler için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları ise açık onayınız, taraflar arası sözleşme kurulması ve sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesidir.

Birçok standart web sunucusunda olduğu gibi  www.neumesstudio.com’da da istatistiksel amaçlı log dosyaları kayıtlı tutabilir. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standart bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir.

Ip adresiniz ve diğer bilgiler, şahsi bilgileriniz ile ilişkilendirilmemektedir.

www.neumesstudio.com başka sitelere link verebilir. www.neumesstudio.com link aracılığıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Güvenliğin sağlanması amacıyla önlemlerin alınmasına rağmen Web Sitesine ve sistemimize yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda

tarafımızın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusu olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini kaydedebilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuat kuralları ve tarafınızın izin verdiği durumlarda

3. Kişilere açıklayabilecek olup söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı

hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla tedbirleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince; Kişisel Veri Sahibi, tarafımıza başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun  kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi çerçevesinde geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, ilgili hükümler çerçevesinde kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümlerine bağlı olmaksızın gerçekleştirebilecektir.

www.neumesstudio.com, iş bu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman

sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

www.neumesstudio.com sitesinde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili;

her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi bize contact@neumesstudio.com adresinden iletebilirsiniz..

bottom of page