top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI: 

Şirket: 
Neumes Studio Müzik Üretim Organizasyon Ses Ve Işık E-Ticaret İç Ve Dış Ti
c. Ltd. Şti.
(Mersis: 0631143673900001)

Telefon: 0 342 999 35 88

Adres: Sarıgüllük Mah. 61026 Sk. Zeki Yüksel Bilgili Apt. No:3 Şehitkamil/Gaziantep - Türkiye

1.2. ALICI(TÜKETİCİ): 

Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Adres:

Telefon: 

E-mail:  

MADDE 2 - KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, alıcının elektronik ortam üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME, CAYMA VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER 

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri:

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri        

Adet       

Satış Bedeli (KDV dahil toplam Türk Lirası)      

Vadeli Satış Bedeli (KDV dahil toplam)


3.2- Ödeme Şekli :  

Ödeme, www.neumesstudio.com’da yer alan ödeme sistemi aracılığıyla alıcı tarafından kredi kartı/banka kartı ile yapılır.

Alıcı gerekli ödeme yapılmadan ilgili ürüne erişemeyeceğini kabul eder.

Bankanız kampanyalar düzenleyerek seçtiğiniz taksitten daha fazla taksit uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda

kampanyalar hakkında bilgi verilebilmektedir.

Satış işlemi neticesi Tüketici/Alıcı ile banka arasındaki her türlü işlem satıcının sorumluluğu dışındadır. Bu hususta çıkacak herhangi bir uyuşmazlık satıcıyı bağlamayacaktır.

3.3 - İade Prosedürü ve Cayma Hakkı: 

TÜKETİCİ, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan kayıtlı e-mail adresiniz üzerinden contact@neumesstudio.com e-mail adresine talebinizi yazılı olarak bildirerek gerçekleştirebilirsiniz.

Cayma hakkınız kapsamında yapmış olduğunuz ödeme miktarı en geç 7 iş günü içerisinde size geri ödenir.

Ancak belirtmek gerekir ki alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

-TÜKETİCİ'nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

-Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

-Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

-Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

-Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

TÜKETİCİ'nin "Alışveriş Kredisi" ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ'nin, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ'nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi'nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka'ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka'ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI'nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- TÜKETİCİ/ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2- Ürün ödeme işleminin başarı ile tamamlanmasının ardından en kısa sürede kullanıcıya ürünü teslim edilecektir. 

4.3- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ/ALICI'ya ait kredi kartının TÜKETİCİ/ALICI'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ/ALICI'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya iade edilmesi zorunludur. 

4.4- 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 5- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili ve görevli olacaktır.  Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ/ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

SATICI:  
Neumes Studio Müzik Üretim Organizasyon Ses Ve Işık E-Ticaret İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

ALICI (TÜKETİCİ) :

TARİH :

bottom of page